Покана за публично обсъждане на предложението за промяна на таксата за битови отпадъци в промили за 2021 г.

Покана на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК

На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект за приемане на размера за такса битови отпадъци в промили за 2021 г.
Каним всички граждани на публично обсъждане на предложението за промяна на таксата за битови отпадъци в промили за 2021 г. на 13.11.2020 г. от 11:00 часа в зала № 9, ет. 2 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
Предложенията, становищата, мненията и препоръките могат да се депозират на електронния адрес на общината gmalina@abv.bg или в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на община Горна Малина на адрес: с. Горна Малина, пл. „Родолюбие“ № 1.

Приложения