ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

На основание чл. 26 , ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове,
Община Горна Малина Ви кани на 13.11.2020 г. (петък) от 10:30 часа в общинската администрация Горна Малина, ет. 2, зала № 9, на публично обществено обсъждане на проекта на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Община Горна Малина.
Предоставя се възможност на заинтересованите лица да направят предложения и становища, изменения и допълнения на проекта на Наредбата на e-mail адреса: www.gornamalina.eu или на адрес: с.Горна Малина, ул. ”21-ва”, №18, в Центъра за услуги и информация на гражданите.

Приложения