ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове,
Община Горна Малина Ви кани на 13.11.2020 г. (петък) от 10:00 часа в общинската администрация Горна Малина, ет. 2, зала № 9, на публично обществено обсъждане на проекта на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Горна Малина.
Предоставя се възможност на заинтересованите лица да направят предложения и становища, изменения и допълнения на проекта на Наредбата на e-mail адреса: www.gornamalina.eu или на адрес: с. Горна Малина, ул. ”21-ва”, № 18, в Центъра за услуги и информация на гражданите

Приложения