Покана за публично обществено обсъждане на предложение на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Горна Малина

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина Ви кани на 05.11.2020 г. (четвъртък) от 10:00 часа в Общинска администрация Горна Малина, ет. 2, зала № 9, на публично обществено обсъждане на проекта на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Горна Малина.

Мотивираният доклад е публикуван на интернет страницата на Община Горна Малина.

Предоставя се възможност на заинтересованите лица да направят  предложения и становища, изменения и допълнения на проекта на Наредбата на e-mail адреса: www.gornamalina.eu или на адрес: с. Горна Малина, ул. „21-ва” №18, в Центъра за услуги и информация на гражданите.

Мотиви и проект на наредба – изтегли