Заповед № 281 от 25.08.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг