Покана за публично обществено обсъждане на предложение за промени в Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

  На основание чл. 26 ,ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове,

 Община Горна Малина Ви кани на 06.10.2020 г.(вторник) от 10:00 часа в общинската администрация Горна Малина, ет. 2, зала № 9,  на публично обществено обсъждане за изменение на чл. 21 към  РАЗДЕЛ III –Такси за детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги от  Наредбата за определяне и администриране на местни такси  и  цени на услуги, предоставяни от Община Горна Малина.

Мотивираният доклад е публикуван на интернет страницата на Община Горна Малина.

Предоставя се възможност на заинтересованите лица да направят  предложения и становища, изменения и допълнения  на проекта на Наредбата на e-mail адреса: www.gornamalina.eu или на адрес: с.Горна Малина, ул.”21-ва”, №18, в  Центъра за услуги и информация на гражданите.

Мотиви и предложение за промени