Удължава се подпомагането по договора с Агенция за социално подпомагане за финансиране на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Горна Малина“

Проектът, финансиран по програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020“ на Агенция за социално подпомагане е с удължен срок – до 31.10.2020 год. Дофинансирането за периода 01.09. – 31.10.2020 год. е в размер на 12 667,20 лв., като от тях 10 920,00 лева за храна на 104 потребители за 42 работни дни по 2,50 лв и 1 747,20 лв. за други разходи като транспортни, режийни, съпътстваща подкрепа, консумативи.

Включените потребители, отговарят на следните целеви групи:
– Лица с ниски доходи, под линията на бедност за страната, за времето, през което са поставени под задължителна карантина;
– Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, с доходи под линията на бедност за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях;
– Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат на заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Желаещите да получават топъл обяд могат да се свържат с кметовете и кметските наместници по населени места.