Заповед № 125 от 26.03.2020 г. на кмета на община Горна Малина за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки на територията на община Горна Малина до 12.04.2020 г. вкл.

Приложения