„Избор на доставчик на оборудване и обзавеждане за обект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов” с. Горна Малина, община Горна Малина“

Решение за обявяване на процедура

Обявление за поръчка

Документация

Техническа спецификация

Методика

Образци

Проект на договор

Протокол 1

Протокол 2

Решение № 141

Обявление за възложена поръчка