„Избор на доставчик на детски съоръжения, оборудване и монтаж за обект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов” с. Горна Малина, община Горна Малина“

Решение за обявление на процедура

Обявление за поръчка

Документация

Техническа спецификация

Методика

Образци

Проект на договор

Отговор по постъпило запитване

Протокол 1

Протокол 2

Решение № 142

Обявление за възложена поръчка