Информация за новите противоепидемични мерки, считано от 21.03.2022 г.

На основание Заповед № РД-01-138/17.03.2022 г. на Министъра на здравеопазването за изменение на: – Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. – Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. – Заповед № РД-01-103/22.02.2022 г. – Заповед

Прочети повече