„Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19”

Община Горна Малина в изпълнение на Договор № BG05FMOP001-5.001-0195-C01  продължава да  предоставя социалната услуга „топъл обяд” по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19“,  операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 –

Прочети повече