Заповед № 41 от 01.02.2021 год. и Заповед № 112 от 23.03.2021 год.

Заповед № 41 от 01.02.2021 год. на кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване Заповед № 112 от 23.03.2021 год. на кмета на общината за определяне на

Прочети повече