ВАЖНО!!! Във връзка с Преброяване 2021

Уважаеми съграждани, Преброяване 2021 ще се състои между 7-ми септември и 3-ти октомври 2021 г. В 0.00 часа на 7-ми септември започна електронното преброяване, което ще продължи до 24.00 часа

Прочети повече

Покана за публично обществено обсъждане на предложение за актуализация на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Горна Малина 2017 – 2030

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина Ви кани, На 06.10.2021 г. (сряда), от 10:30 часа в сградата на Общинска

Прочети повече

Заседание на Общински съвет – Горна Малина през август

Следващото заседание на Общински съвет Горна Малина ще се проведе на 13.08.2021 год. /петък/, а заседанията на постоянните комисии към него ще са на 11.08.2021 год.

Прочети повече

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г. , отчет за изпълнение на средствата на Европейския съюз и отчет за общинския дълг

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА МАЛИНА На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 52, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за

Прочети повече

ПЪТЯТ с. Априлово – с. Горна Малина ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН на 29 юли 2021!

  Уведомяваме Ви, че на 29.07.2021 г. (четвъртък), за времето между 14:00 часа и 20:00 часа, пътят между селата Горна Малина и Априлово ще бъде затворен за преминаване на граждани,

Прочети повече

Съобщение за временни спирания на токоподаването

ЧЕЗ съобщава за спиране на електрозахранването, както следва: 17 юли (събота) от 08:00 – 17:00 часа – Горна Малина, Горно Камарци, Долно Камарци, Макоцево, Негушево, Осоица, Саранци, Стъргел и Чеканчево.

Прочети повече

Съобщение относно дезинсекция срещу имаго (летящи форми) на комари

Уведомяваме Ви, че на 15.07.2021г. от 21:00 ч. до 03:00 ч. на 16.07.2021 г. ще се проведе дезинсекция срещу Имаго (летящи форми) на комари в населените места на Община Горна

Прочети повече

Покана за встъпителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-2.002-0012

ПОКАНА  ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ  по проект № BG16M1OP002-2.002-0012 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“, финансиран по Оперативна програма

Прочети повече