Обява

за провеждане на конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца и младежи на територията на Община Горна Малина   Заповед за провеждането

Прочети повече

Заповед № 61 от 15.02.2021 год. и Заповед № 113 от 23.03.2021 год.

Заповед № 61 от 15.02.2021 год. на кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване Заповед № 113 от 23.03.2021 год. на кмета на общината за повторно провеждане

Прочети повече