Община

Касов отчет към 30.04.2022 год. Тримесечен отчет към 31.03.2022 год. Касов отчет към 31.03.2022 год. Бюджет за 2022 г. Касов отчет към 28.02.2022 год. Тримесечен отчет към 31.12.2021 год. Касов

Прочети повече

Образование

Заповед № 82 от 06.03.2020 г. за формулата за разпределение на средствата – делегирана от държавата дейност, получени по единни разходни стандарти за 2020 г. между общинските училища, второстепенни разпоредители

Прочети повече

Култура

Решение № 65 по протокол № 8 от 07.02.2020 г. на ОбС Горна Малина Разпределение на средствата от републиканския бюджет и дофинансирането от община Горна Малина между народните читалища за

Прочети повече