Образование

Заповед № 82 от 06.03.2020 г. за формулата за разпределение на средствата – делегирана от държавата дейност, получени по единни разходни стандарти за 2020 г. между общинските училища, второстепенни разпоредители

Прочети повече

Култура

Решение № 65 по протокол № 8 от 07.02.2020 г. на ОбС Горна Малина Разпределение на средствата от републиканския бюджет и дофинансирането от община Горна Малина между народните читалища за

Прочети повече