Решение №44

яну 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 29.01.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  трета   точка  от  дневния  ред:

 

 

След направеното предложение № 61.00-122/28.12.2015г. от кмета на общината, станалите разисквания и на основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.27, ал.3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със 7 гласа-за; 6-ма отсъстват, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 44

 

      Общински съвет Горна Малина определя размерите на основните месечни заплати на следните длъжности, считано от 01.01.2016 г.

 

 

Нива и степени от класификатора

Основни месечни заплати

 

 

от 2016 г.

Кмет на община Горна Малина - с население до 10000 души

Ниво 7, степен 2

1 690 лв.

Кмет на кметство с. Белопопци – с население от 501 до 2 500 души

Ниво 16, степен 1

801 лв.

Кмет на кметство с. Априлово – с население от 501 до 2 500 души

Ниво 16, степен 1

843 лв.

Кмет на кметство с. Долно Камарци – с население до 500 души

Ниво 18, степен 1

801 лв.

Кмет на кметство с. Долна Малина – с население над 100 души

Ниво 18, степен 1

670 лв.

Кмет на кметство с. Гайтанево – с население над 100 души

Ниво 18, степен 1

670 лв.

Кмет на кметство с. Байлово – с население над 100 души

Ниво 18, степен 1

700 лв.

Кмет на кметство с. Негушево – с население над 100 души

Ниво 18, степен 1

700 лв.

Кмет на кметство с. Осойца – с население над 100 души

Ниво 18, степен 1

700 лв.

Кмет на кметство с. Саранци – с население над 100 души

Ниво 18, степен 1

700 лв.

Кмет на кметство с. Чеканчево – с население над 100 души

Ниво 18, степен 1

700 лв.

Кмет на кметство с. Макоцево – с население над 100 души

Ниво 18, степен 1

670 лв.

Кмет на кметство с. Стъргел – с население над 100 души

Ниво 18, степен 1

670 лв.

Кмет на кметство с. Горно Камарци – с население над 100 души

Ниво 18, степен 1

700 лв.

 

 

 

Поименно гласуване

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

отсъства

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

отсъства

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

отсъства

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини