Заповед № 130/30.03.2020 г. на кмета на община Горна Малина за промяна на вечерния час на територията на общината

Заповед № 130/30.03.2020 г.с. Горна Малина    На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и  ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.,

Прочети повече

Заповед № 105/21.03.2020 г. на кмета на община Горна Малина във връзка с въвеждане на ограничителни мерки на територията на община Горна Малина

З А П О В Е Д  №105 /21.03.2020 година Горна Малина                 На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, Заповед РД-01-143/20.03.2020 година на министъра на здравеопазването

Прочети повече

Заповед № 102/19.03.2020 г. на кмета на община Горна Малина относно въвеждане на ограничителни мерки на територията на община Горна Малина

З А П О В Е Д № 102/ 19.03.2020 година Горна Малина                     На основание Заповед РД-01-130/17.03.2020 година и Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и във

Прочети повече