От петък, 22 май, децата могат да посещават ясли и детски градини

Кметовете трябва да създадат организация за работа на яслите и детските градини на територията на съответните общини. Те трябва да се съобразят както с въведените противоепидемичните мерки, така и с

Прочети повече

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността директор дирекция „Административно правна, информационна и техническо обслужване и главен юрисконсулт“, дирекция „Административно-правна, информационна и техническо обслужване“

Прочети повече

С обявената с Решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето, министърът на здравеопазването днес, 14 май, издаде заповеди, с които въвежда конкретни противоепидемични мерки на територията на страната, считано от 14 май до 14 юни тази година

Прочети повече

Със заповед № РД-01-256/11.05.2020 г., Министъра на здравеопазването разрешава посещения на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки

Заповедта позволява провеждането на културни събития – концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30% от максималния капацитет. Условието е също да

Прочети повече