Заповед № 219/16.06.2020 г. за забраняване на къпането, плуването, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи – язовири, канали, малки водоеми, реки и други водохранилища на територията на община Горна Малина

З А П О В Е Д  № 219 / 16.06.2020  г. Горна Малина На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление

Прочети повече

Със заповед № 217/15.06.2020 г., инж. Ангел Жиланов, кмет на община Горна Малина, въвежда противоепидемични мерки в общината за периода от 15.06.2020 г. до 30.06.2020 г.

З А П О В Е Д № 217/15.06.2020 год.  На основание чл. 63, ал. 4, ал. 11 и чл. 63 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,

Прочети повече

Обявление за провеждане на конкурс за длъжността „директор на дирекция административно-правна, информационна и техническо обслужване и главен юрисконсулт“ в община Горна Малина

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в общинската администрация на община Горна Малина със седалище и адрес: с.Горна Малина, обл.Софийска, ул.21-ва № 18. На основание чл.

Прочети повече

Заповед № 164 от 25.04.2020 г. на кмета на община Горна Малина относно задължително носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата( в т.ч. кърпа, шал и др.)

З А П О В Е Д  № 164/25.04.2020 година Горна Малина          На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.

Прочети повече