Организирани приемни по населени места в община Горна Малина

Инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина и служители от общинската администрация ще присъстват на изнесени приемни по всички населени места в общината. С графика на изнесените приемни

Прочети повече

Заповеди на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Заповеди за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на населените места от община Горна Малина.

Прочети повече

Свободна работна позиция в община Горна Малина

Община Горна Малина, търси да назначи служител на длъжността старши експерт „Общинска собственост, земеделие и гори“ в дирекция „Административно – правна, информационна и техническо обслужване“ С пълния текст на обявата

Прочети повече

Норвежка делегация на посещение в общината

На 12 декември 2019 г. норвежка делегация от Изследователски институт „Телемарк“, ръководена от г-жа Нана Льока, зам.-директор и г-жа Марит Кверненес и г-н Ерик Магнусен – старши изследователи, бяха на

Прочети повече