Решения

2015 – 2019

Всички заседания на Общински съвет Горна Малина са открити и могат да присъстват всички желаещи

Решение № 27 по протокол 2 от 22.02.2019 г.

Решение № 26 по протокол 2 от 22.02.2019 г.

Решение № 25 по протокол 2 от 22.02.2019 г.

Решение № 24 по протокол 2 от 22.02.2019 г.

Решение № 23 по протокол 2 от 22.02.2019 г.

Решение № 22 по протокол 2 от 22.02.2019 г.

Решение № 21 по протокол 2 от 22.02.2019 г.

Решение № 20 по протокол 2 от 22.02.2019 г.

Решение № 19 по протокол 2 от 22.02.2019 г.

Решение № 18 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 17 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 16 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 15 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 14 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 13 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 12 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 11 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 10 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 9 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 8 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 7 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 6 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 5 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 4 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 3 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 2 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 1 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Архив 2018

Архив 2017

Архив 2015 – 2016

2011 – 2015

Решение № 215

Решение № 214

Решение № 213

Решение № 212

Решение № 211

Решение № 210

Решение № 209

Решение № 208

Решение № 207

Решение № 206

Решение № 205

Решение № 204

Решение № 203

Решение № 202

Решение № 201

Решение № 200

Решение № 199

Решение № 198

Решение № 197

Решение № 196

Решение № 192

Решение № 191

Решение № 190

Решение № 189

Решение № 188

Решение № 187

Решение № 186

Решение № 184

Решение № 183

Решение № 182

Решение № 181

Решение № 180

Решение № 179

Решение № 178

Решение № 177

Решение № 176

Решение № 175

Решение № 174

Решение № 173

Решение № 172

Решение № 171

Решение № 170

Решение № 169

Решение № 168

Решение № 167

Решение № 166

Решение № 165

Решение № 164

Решение № 163

Решение № 162

Решение № 161

Решение № 160

Решение № 159

Решение № 158

Решение № 157

Решение № 156

Решение № 155

Решение № 154

Решение № 153

Решение № 152

Решение № 151

Решение № 150

Решение № 149

Решение № 148

Решение № 147

Решение № 146

Решение № 145

Решение № 144

Решение № 143

Решение № 142

Решение № 141

Решение № 140

Решение № 139

Решение № 138

Решение № 137

Решение № 136

Решение № 135

Решение № 134

Решение № 133

Решение № 132

Решение № 131

Решение № 130

Решение № 129

Решение № 128

Решение № 127

Решение № 126

Решение № 125

Решение № 124

Решение № 123

Решение № 121

Решение № 120

Решение № 119

Решение № 118

Решение № 118

Решение № 117

Решение № 113

Решение № 112

Решение № 111

Решение № 110

Решение № 109

Решение № 108

Решение № 107

Решение № 106

Решение № 105

Решение № 104

Решение № 103

Решение № 102

Решение № 101

Решение № 100

 Архив