Комисии

1. Постоянна комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

2. Постоянна комисия по финанси, данъчна политика и бюджет

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

3. Постоянна комисия по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

4. Постоянна комисия по нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

5. Постоянна комисия по образование, култура и вероизповедание

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

6. Постоянна комисия по транспорт, електроснабдяване, ВиК, селско и горско стопанство и опазване на околната среда

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА