Общински съветници

Председател:

Членове:
1. АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИТКОВ
2. ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
3. ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
4. ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
5. ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
6. ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
7. ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
8. ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
9. МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
10. НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
11. ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
12. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
13. ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА