Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество на Община ГОРНА МАЛИНА

№ по ред

Входящ № и дата

Вид на декларацията

Име и фамилия

Заемана публична длъжност

1 001/11.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Стоянка Дончева Гл.експерт ЕУСПП   виж декларацията тук
2 002/11.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Ганка Христова Гл.експерт ОКВМД  виж декларацията тук
3 003/11.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Десислава Кръстева Гл.експерт ИППП   виж декларацията тук
4 004/14.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Първолетка Янакиева Ст.счетоводител    виж декларацията тук
5 005/14.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Нели Недялкова Ст.счетоводител касиер    виж декларацията тук
6 006/15.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Александрина Георгиева Младши счетоводител    виж декларацията тук
7 007/15.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Иван Генков Директор Общинско предприятие СИП    виж декларацията тук
8 008/15.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Елена Маринова Началник отдел    виж декларацията тук
9 009/16.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Мариана Илиева Старши счетоводител МДТ    виж декларацията тук
10 010/16.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Йорданка Стоянова Банова Гл.инспектор АМДТ    виж декларацията тук
11 011/16.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Иван Генков Директор Общинско предприятие СИП    виж декларацията тук
12 012/16.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Спаска Атанасова Ст.спец.АО кметство Байлово    виж декларацията тук
13 013/16.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Мария Иванова Ст.спец.АО кметство Стъргел    виж декларацията тук
14 014/16.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Елена Ножарова Директор ДГ“Вяра, Надежда, Любов“ Горна Малина    виж декларацията тук
15 015/16.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Георги Цветанов Младши експерт    виж декларацията тук
16 016/16.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Георги Цветанов Младши експерт    виж декларацията тук
17 017/16.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Верка Илиева Гл.спец.ЦУИГ, архив и ОбС    виж декларацията тук
18 018/17.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Маргарита Пешева Ст.спец.АО Долна Малина    виж декларацията тук
19 019/18.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Мария Велинова Гл.експерт евроинтеграция    виж декларацията тук
20 020/18.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Йорданка Тодорова Ст.спец.АО Осойца    виж декларацията тук
21 021/18.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Марияна Благоева Ст.спец.АО Белопопци    виж декларацията тук
22 022/18.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Ива Недялкова Гл.спец.ЧР    виж декларацията тук
23 023/21.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Даниела Чукова Управител ДСП Негушево    виж декларацията тук
24 024/21.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Траянка Найденова Ст.спец.АО Априлово  виж декларацията тук
25 025/21.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Стоянка Стоянова Ст.спец.АО Гайтанево    виж декларацията тук
26 026/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Елена Славова Ст.спец.АО Негушево    виж декларацията тук
27 027/28.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Елена Евтимова Ст.спец.АО Чеканчево    виж декларацията тук
28 028/29.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Николинка Башлийска Ст.спец.АО Долно Камарци    виж декларацията тук
29 029/29.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Трайчо Асенов Ст.спец.АО Горно Камарци    виж декларацията тук
30 030/30.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Камелия Христова Гл.специалист АТА    виж декларацията тук
31 031/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Евга Антониева Ст.спец.АО Саранци    виж декларацията тук
32 032/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Ангел Симеонов Гл.специалист    виж декларацията тук
33 033/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Мариана Гешева Гл.специалист КР    виж декларацията тук
34 034/01.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Лидия Любомирова Ст.спец.АО Макоцево    виж декларацията тук
35 035/01.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Даниела Чукова Управител ДСП Негушево    виж декларацията тук
36 036/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Георги Георгиев Гл.спец. ОС    виж декларацията тук
37 037/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Селимка Цветкова Гл.специалист ГРАО    виж декларацията тук
38 038/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Нонка Маслева Главен счетоводител    виж декларацията тук
39 039/05.06.2018г чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Мария Павлова Секретар на община    виж декларацията тук
40 040/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Теменужка Стоянова Гл.специалист КР    виж декларацията тук
41 041/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Борислава Петрова Ст.счетоводител    виж декларацията тук
42 042/19.07.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Теменужка Георгиева Ст.специалист ОСЗГ    виж декларацията тук
43 043/19.07.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Теменужка Георгиева Ст.специалист ОСЗГ    виж декларацията тук
44 044/19.07.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Миглена Маринова Управител ЦСРИ – Горна Малина виж декларацията тук
45 045/19.07.2018г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Миглена Маринова Управител ЦСРИ – Горна Малина виж декларацията тук
46 046/15.03.2019г. чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси Цветодара Найденова ст. специалист ККД виж декларацията тук
47 047/15.03.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Цветодара Найденова ст. специалист ККД виж декларацията тук