Здравеопазване

  • Многопрофилна болница за активно лечение – Елин Пелин ЕООД

Болницата разполага с 62 легла и извършва болнично лечение по основните и профилни специалности, за които е получила разрешение: Вътрешни болести – Кардиология, Ендокринология и болести на обмяната, Пулмология, Нефрология,  Детски болести, Неврология, Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика, Клинична лаборатория.

гр. Елин Пелин, ул. „Здравец” № 15 ; тел. централа – 0725/60153; e-mail: mbal_elin_pelin@abv.bg
Управител – д-р Мая Луканова – тел. 0725/60152
  •  „Св. Анна“ София АД

Университетска многопрофилна болница за активно лечение(бившата окръжна болница) –  Болницата разполага с 415 легла и извършва болнично лечение по основните и профилни специалности, за които е получила разрешение: Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната, Клинична хематология, Гастроентерология, Нефролотия, Пневмология, Кардиология, Ревматология, Детски болести, Акушерство и гинекология, Обща и ендоскопска хирургия, Кардиохирургия, Ортопедия и травматология, Урология, Неврология, Неврохирургия, Лицево-челюстна хирургия, Анестезиология и интензивно лечение, Офталмология, Оториноларингология, Инфекциозни болести, Физикална и рехабилитационна медицина, Неонатология, Обща и клинична патология, Клинична лаборатория, Образна диагностика, Микробиология, Трансфузионна хематология. В структурата на УМБАЛ „Света Анна” е разкрито Отделение по хемодиализа. Създадена е Обща ТЕЛК за Софийска област с Передседател д-р  В. Григорова – тел. 9759 174.

гр. София, ул. „Д.Моллов“ №1 ; тел. централа 975 9200; e-mail: sv.anna_sofia@abv.bg
Изпълнителен директор: д-р Димитър Димитров – тел.: 9759 222

  • Медико – дентален център “Тиерра Медика” с. Априлово.

На територията на МДЦ „Тиерра Медика“ е установена практиката на общо-практикуващ лекар
Д-р Нина Илиева, която се обслужва от двама специалисти в зависимост от възрастовата категория на пациентите (деца до 18 г. и възрастни).

В детския кабинет се извършват специализирани медицински и здравно-промотивни дейности на деца до 18-годишна възраст – прегледи, имунизации, измерване на ръст и тегло и др. В кабинета можете да се консултирате и да следите за правилното физическо и нервно-психическо развитие на вашето дете, също така да получите информация за неговото правилно отглеждане и родителски грижи, както и относно воденето на здравословен начин на живот в семейството, като цяло.

Стоматологичният кабинет е модерно оборудван с нова техника. В него работят стоматолози, които са едновременно и опитни, и със съвременни знания и възможности за прилагане на нови техники и технологии. Извършват се всички видове терапии и манипулации, в т.ч. ортопедия (коронки, мостове, протези), хурургия и детска стоматология.

Във физиотерапевтичното отделение се прилагат утвърдени апаратни методи за лечение на болести и травми на опорно-двигателния апарат, както и на дегенеративни, възпалителни и неврологични заболявания. Извършват се и постоперативна и след инсултна рехабилитация. На всеки пациент се изготвя индивидуално лечебно-рехабилитационна програма, включваща физиотерапевтично лечение, медикаментозно лечение и съвети за хигиенно-двигателен режим. Процедурите се извършват от квалифициран рехабилитатор и лекар – физиотерапевт от СБПЛР Панчарево с модерна физиотерапевтична апаратура. Разполагаме с: ултразвук, апарат за квантова терапия, апарат за нискочестотни токове, магнит, електролечение, светлолечение, дарсонвал, йонофореза, инхалации и черноморска луга.

в Центъра работят специалисти по кардиологогия, хирургия, вътрешни болести и хомеопатия.

Община Горна Малина, с. Априлово, ул. Първа, №36; 0888 444 027 – Регистратура tierra_med@abv.bg – E-mail

  • Частен медицински център “Д-р Пожарлиев”.
  •  Оборудвани стоматологични кабинети на територията на общината:

д-р Катя Славова – Априлово, Долно Камарци;
д-р Орлин Борисов – Горна Малина;
д-р Христо Стоилов – Чеканчево;
д-р Марио Жеков – Белопопци

Повече информация за работното време и контакти, може да научите от кметствата на селата.

  • Здравна служба – Горна Малина, д-р Лиляна Стоянова

Телефон за контакт: 07152/23 38, 0886 630 595

  • Спешна медицинска помощ – Елин Пелин

Телефон за кантакт: 0725/60 150

  • Практикуващи лекари на територията на общината:
д-р  Красимира Цанова- Априлово;
д-р Лиляна Стоянова – Байлово, Горна Малина;
д-р Ирина Серафимова –
д-р Ирина Тодорова – Чеканчево

Повече информация за работното време и контакти, може да научите от кметствата на селата.

  • Аптеки на територията на общината:

„Фармкомерс – ГМ“ ЕООД – Горна Малина, работи със Здравната каса;
„Аника“ ООД – Саранци, работи със Здравната каса;
ЕТ „Пепа Манджакова“ – Долно Камарци;
ЕТ „Донка Нешева“ – Априлово.

Повече информация за работното време и контакти, може да научите от кметствата на селата.