Обявление за издадена заповед на кмета на община Горна Малина изх.№ 94.И-27(1) от 12.03.2019 г. за изработването на ПУП-ИПРЗ

Приложения

  • pdf 94.И-27-1
    Date added: март 14, 2019 6:54 am File size: 486 KB Downloads: 4