Тържествена сесия на ОбС Горна Малина

На 5 ноември 2019 г., кметът на Община Горна Малина инж. Ангел Жиланов, общинските съветници: Александър Михов, Величка Ангелова, Димитър Нарлийски, Емил Найденов, Ивайло Илиев, Иван Ников, Иванка Младенова, Йонко Димитров, Милена Иванова, Николай Стоилов, Първолетка Янакиева, Светослав Цветков, Татяна Тодорова и кметовете на с. Априлово – Атанас Владов, на с. Белопопци – Стефан Стефанов и на с. Долно Камарци – инж. Никола Гостев, тържествено положиха клетва пред г-жа Галя Георгиева, заместник областен управител на Софийска област и пред присъстващите граждани.