Заповеди за комисии по чл.37ж от ЗСПЗЗ

Заповеди за комисии по чл.37ж от ЗСПЗЗ за разпределение масивите за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020 година в землищата на община Горна Малина.

Приложения