Мерки срещу разпространението на Африканската чума по свинете в Община Горна Малина

Във връзка с получено писмо от МЗХ с изх. № 91-726/29.07.2019г. предприемането на мерки за овладяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС), в община Горна Малина бяха информирани кметовете по населени места за преброяване на отглежданите прасета в тип „Заден двор“. Определени са координатите на местата за загробване на трупове на животни. Към 09.08.2019г. в община Горна Малина не са установени огнища на зараза.

При съмнения се обръщайте към Вашия ветеринарен лекар.

Съветите на БАБХ са добитото месо от собствени животни  да се съхранява дълго, само след топлинна обработка, за минимум 30 минути, при 70 градуса по Целзий, достигнати във вътрешността на месото. Изсушаването, опушването, осоляването, охлаждането и замразяването на месото не са приложими начини за съхранението му предвид факта, че вирусът на АЧС е изключително устойчив на тези обработки (съгласно научното становище за разпространение на АЧС в България, Европа и съвета на Центъра за оценка на риска по хранителната верига).
За актуална информация, както и списъци с населените места с огнища на АЧС, може да се запознаете на страницата на БАБХ, на посочения по-долу линк.

http://bfsa.bg/bg/Page/ASF2/index/ASF2

Информация