Важно съобщение

Горско стопанство Елин Пелин определя дата за записване на дърва за огрев на 14.06.2019 г. /петък/ от 08:30 ч. до 11:00 ч. в сградата на община Горна Малина