Съобщение

От 20-ти май 2019г, започват записвания за избор на лични общопрактикуващи лекари, чийто практики ще се осъществяват на територията на МЕДИКО – ДЕНТАЛЕН  ЦЕНТЪР с. АПРИЛОВО


От 20-ти май 2019 г., започват записвания за избор на лични общопрактикуващи лекари, чийто практики ще се осъществяват на територията на МЕДИКО – ДЕНТАЛЕН  ЦЕНТЪР с. АПРИЛОВО, а именно:
1/ Д-р Ирина Серафимова – специалист „Обща медицина“ с основна практика в с. Априлово;
2/ Д-р Нина Илиева – специалист „Детски болести“ с основна практика в гр.София и филиал в с.Априлово. Нейната практика ще се обслужва от втори лекар със същата специалност – д-р Райна Стоянова – педиатър от гр. Елин Пелин.
Кабинетът ще предлага медицински услуги по „Профилактика на детското здраве“ и „Майчино здравеопазване“.
Общопрактикуващите лекари по /1/ и /2/, ще се заместват помежду си.
Община Г.Малина осигурява общински транспорт до МДЦ с. Априлово, от датата на неговото откриване.
Молби за избор на личен лекар може да получите и подадете в Кметствата по села.