Съобщение до гражданите

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че тази година, на 3 Март – Националният празник на България, няма да има митинг – концерт на паметника на Победата „Арабаконак“, поради продължаващата епидемична обстановка в страната. Кметът на общината, кметовете и кметските наместници на населените места ще поднесат цветя и венци на всички руски паметници в община Горна Малина и ще се поклонят пред подвига на загиналите за свободата ни руски войни на Арабаконашката позиция (21-22.11.1877 г.) и в Ташкесенската битка (19.12.1877 г.). Желаещите граждани могат да посетят паметниците индивидуално или на малки групи, като спазват противоепидемичните мерки на открито.

ИНЖ. АНГЕЛ ЖИЛАНОВ

Кмет на община Горна Малина