Покана за провеждане на консултации при кмета на общината за назначаване съставите на СИК в Община Горна Малина за произвеждане на избори