Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Горна Малина, за периода 12.09. – 23.04.2021 г.