Удължава се срокът на извънредната епидемична обстановка до 30.11.2020 г.

Министърът на здравеопазването, издаде две нови заповеди на 30.09.2020 год., видно от които се удължава срокът на извънредната епидемична обстановка до 30.11.2020 г.:

 

Приложения