Набиране на преброители и контрольори

Започна набирането на преброители и контрольори за предстоящото през месеците януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд.
В срок до 30 октомври 2020 г. кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Община Горна Малина.
Необходими документи:
1. Образец на заявление за кандидатстване за контрольор, преброител и придружител.
2. Образец на автобиография.
3. Образец на съгласие за обработване на лични данни.
4. Копие от диплома за завършено образование.
5. Снимка – цветна, дигитална /портретна, за документи/
6. Документ удостоверяващ номер на банкова сметка/IBAN
Кандидатите за преброители, контрольори и придружители могат да подават необходимите документи в деловодството на Община Горна Малина, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

Образци на документи