Годишни технически прегледи на земеделска и горска техника

На 01.10.2020 г. в с. Горна Малина от 09.30 до11.00 часа пред Общината ще има представители на Областна дирекция „Земеделие“ – София област, за провеждане на годишни технически прегледи.

На същата дата да се явят и собственици на нерегистрирани и ново закупени машини.

На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, а при установяване ползването на техниката актове за административни нарушения, съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

За допълнителна информация:
инж. Станка Велева – 0884 930745
инж. Йордан Александров – 0886 822216