Важно!

Ви уведомявам, че на 10.09.2020г. от 08:30 ч. до 17:30ч., ще се проведе  дезинсекция в това число дезакаризация срещу бълхи, кърлежи, и дератизация на канални шахти във всички населените места на Община Горна Малина.  Третирането ще се извършва  както следва:Дезинсекция срещу бълхи и кърлежи (дезакаризация) на тревни площи с обществено предназначение / паркове, градинки, детски площадки и др./ в населените места на община Горна МалинаБиоциден препарат САЙРЪС 10 ЕВ, притежаващ удостоверение за пускане на пазара от МЗ № 1591-1/18.02.2014 г.Начин на употреба: Опръскване на тревните площиИме на лицето, предоставящо биоцидния препарат на пазара: ЗЕНИТ КОРП САЙЪНСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД. Третираните зони ще бъдат обозначени с табели, посочващи дата и час на обработкатаДератизация срещу плъхове в канализационната инфраструктура на Община Горна Малина3.1. Биоциден препарат: Вертокс паста, притежаващ удостоверение за пускане на пазара от МЗ № 1552-3/26.01.2017г.3.2. Име на лицето, представляващо биоцидния препарат на пазара: „Пест Контрол Продукти” ЕООД3.3 Начин на употреба: Третиране на канални шахти в населените места на Община Горна Малина. Обработките ще се проведат съгласно договор №6/18.01.2020г., под ръководството на Елиза Котева – биолог Обработките ще се извършат съгласно приложения график.На основание на НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016г., издадена от Министерство на земеделието и храните, за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

График