Заповеди на Министъра на здравеопазването от 31.08.2020 год.

Министърът на здравеопазването, издаде три нови заповеди от 31.08.2020 год.:

 

Приложения