Община Горна Малина кандидатства отново по Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“

Община Горна Малина депозира проектното си предложение в Агенцията за социално подпомагане във връзка с удължаване срока за предоставяне на топъл обяд по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Ако общината бъде одобрена се предвижда дейностите по приготвяне и доставка на топъл обяд до дома на потребителите да се удължат до 31.08.2020 г. включително. Максималният брой потребители е до 104 души. Това са лица с ниски доходи, уязвими лица, в това число най-вече възрастни над 65 години и самотноживеещи и в невъзможност за самообслужване. Приготвената храна ще се доставя ежедневно до дома на потребителя. Размерът на финансирането на услугата за едно лице е 2.50 лв. на ден.