Важно съобщение

Община Горна Малина Ви уведомява, че е постъпило уведомително писмо с вх. № 26.00-146/14.08.2020 г. от  „Пест Корект” ООД  за извършване на ДДД дейности:

На 17.08.2020 г. от 21:00 часа до 03:00 часа на 18.08.2020 г. ще  се проведе дезинсекция срещу Имаго (летящи форми) на комари в населените места на община Горна Малина.

Пръскането ще се извърши с биоциден препарат – Цитрол 10/4 УЛВ срещу имагоцидни форми на комари, притежаващ удосотоверение за пускане на пазара  от МЗ №  0292-2/20.09.2016 г., гарантиращ безопасността на хората , опазването на околната среда и не представлява опасност за пчелите и пчелните семейства.

На основание НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016г., за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, притежателите на пчелини/пчелни семейства, следва да не допускат достъп на пчели в горепосочения часови диапазон и на упоменатите места, за да се предотврати отравянето им.

                                                                                                  От ръководството на община Горна Малина