Покана за публично обществено обсъждане на проект за Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество в община Горна Малина

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, община Горна Малина организира публично обсъждане на проекта за Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество в община Горна Малина.

Обсъждането ще се проведе на 06.10.2020 г. (вторник) от 10:30 часа в  зала  № 9, етаж  2, в сградата на Община Горна Малина, с. Горна Малина, пл. „Родолюбие” № 1.

Покана

Мотиви

Проект на Наредба № 1