Покана за обществено обсъждане

На основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 5 от Закона за нормативните актове, община Горна Малина кани гражданите на община Горна Малина и всички заинтересовани страни, да вземат участие в обсъждане на проектите  за:

Наредба  за регистрацията, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Горна Малина

Мотиви

и

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Горна Малина

Мотиви

Обсъждането ще се проведе на 06.10.2020 г. (вторник) от 11:00 часа в  зала  №  9, ет. 2, в сградата на Община Горна Малина, с. Горна Малина, пл. „Родолюбие” 1.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в Центъра за услуги и информация на гражданите  – община Горна Малина, пл. „ Родолюбие” № 1, ет. 1, както и на електронния адрес на общината: www.gornamalina.eu. Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок , община Горна Малина, чрез настоящото публикуване за обществено обсъждане предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата за регистрацията, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Горна Малина.