Важно съобщение от ЧЕЗ Разпределение България

Временно преустановяване на електрозахранването в населените места, както следва:
– с. Априлово – 10 юни (сряда) от 11:00 – 16:00 часа;
– с. Стъргел – 11 юни (четвъртък) – до изрязването на вплетени клони в електромрежата;
– с. Горна Малина – 12 юни (петък) – до изрязването на вплетени клони в електромрежата.