Извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжността „директор на дирекция административно-правна, информационна и техническо обслужване и главен юрисконсулт“ в община Горна Малина

Приложения