Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността директор дирекция „Административно правна, информационна и техническо обслужване и главен юрисконсулт“, дирекция „Административно-правна, информационна и техническо обслужване“

Приложения