Важно за пчеларите!

Съобщаваме Ви, че е постъпило уведомително писмо с вх. № 26.00-93/ 18.05.2020 г. от ЗП Спас Петров, ЗП Тодорка Петрова, ЗП Пламен Петров, ЗП Моника Нинова и ЕТ „Боис88- Боян Петров” за провеждане на разстителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия както следва:

 на 19.05.2020 г. от 10:00 ч. до 14:00 ч. ще се извърши третиране с препарати за растителна защита в землището на с. Долно Камарци, общ. Горна Малина;

на 20.05.2020 г. от 10:00 ч. до 14:00 ч. ще се проведе третиране с препарати за растителна защита в землището на с. Горна Малина, общ. Горна Малина.