Важно Съобщение!

Съобщаваме Ви, че е постъпило уведомително писмо с вх. № 91.00-47/ 27.04.2020 г. от ЗП Спас Петров, ЗП Тодорка Петрова, ЗП Пламен Петров, ЗП Моника Нинова и ЕТ „Боис88- Боян Петров”за провеждане на разстителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия както следва:

 на 29.04.2020г. и 30.04.2020 г.  от 10:00 ч. до 14:00ч. ще се проведе третиране с препарати за растителна защита в землището на с. Долно Камарци, общ. Горна Малина;

на 01.05.2020г. и 02.05.2020 г.  от 10:00 ч. до 14:00ч. ще се проведе третиране с препарати за растителна защита в землището на с. Горна Малина, общ. Горна Малина;

на 03.05.2020г. и 04.05.2020 г.  от 10:00 ч. до 14:00ч. ще се проведе третиране с препарати за растителна защита в землището на с. Саранци, общ. Горна Малина;

На основание НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016г., за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, притежателите на пчелини/пчелни семейства, следва да не допускат достъп на пчели в горепосочения часови диапазон и на упоменатите места, за да се предотврати отравянето им.