Удължава се срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. вкл. със заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Приложения