Важна информация от ДБТ ИХТИМАН

Уведомяваме Ви, че съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, имате възможност:

  1. Да ползвате отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение без да търпите никакви санкции;
  2. Да подадате по електронен път заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ чрез КЕП или ПИК на НОИ.
  3. Ако нямате КЕП или ПИК на НОИ, можете да попълните самостоятелно на хартиен носител заявлението за ПОБ към НОИ, заедно със заявлението за регистрация в ДБТ.

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ С НОИ:

за община Ихтиман и община Костенец:

0882/912-426

за община Елин Пелин и община Горна Малина:

0882/912-423