Община Горна Малина предлага електронни административни услуги

Уважаеми съграждани,
Във връзка с подобряване на административното обслужване на граждани и фирми,
Ви приканваме активно да използвате възможностите за електронни административни услуги, които общинска администрация Горна Малина предлага.
Използването на електронните услуги е особено препоръчително в условията на коронавирус и превенцията от него. Може да заявите конкретната административна услуга в Единния портал на държавната администрация на адрес – https://unifiedmodel.egov.bg/for-citizens-and-businesses
Към настоящия момент Общинска администрация Горна Малина е една от 20-те общински администрации в България, които предоставят електронни административни услуги, като броят на услугите е повече от 40. Имайте предвид, че за да може да ползвате електронни административни услуги, е необходимо да имате валиден квалифициран електронен подпис или безплатен ПИК код от НОИ.
Следва да имате и активна регистрация в системата за сигурно електронно връчване – https://edelivery.egov.bg/

С уважение,

Общинска администрация Горна Малина